IK BEN UW

  PROJECTLEIDER

VOL CREATIEVE
IDEEËN

Coen van Loon
informatie over

COEN VAN LOON

Als pastor van de katholieke kerk staat heel mijn leven in het teken van het werken met mensen. Ik zie mijn leven als dat van een pelgrim die samen met mensen onderweg is. In de loop der jaren heb ik ervaren dat het geloof mensen inspiratie geeft; ongeacht hun achtergrond. Dat zie ik als een goede basis om mensen te ontmoeten en te begeleiden. 

Daar ligt mijn kracht. En dat is wat ik als mens en als pastor te bieden heb. In de parochie ging het daarbij om het aansturen en inspireren van de vele vrijwilligers, maar ook het ondersteunen van hen die naar de kerk komen voor een gesprek, een doop, een huwelijk, een uitvaart.

Als studentenpastor werkte ik met veel plezier met jonge mensen met allerlei achtergronden. Het luisteren naar elkaar leverde veel inzichten op, waarmee zij hun draad weer konden oppakken. In de Penitentiaire Inrichting was de vraag alweer een andere; zij zochten eerder een luisterend oor en acceptatie van de periode waarin zij hun straf moesten uitzitten. 

tot zover toen

WAT NU?

Sinds ik in december 2018 met pensioen ben, geef ik hier graag, vanuit de opgedane ervaring, ook buiten de kaders van de kerk invulling aan.

Hoe ik dat voor mij zie?
Ik voel mij thuis bij de methode van het Dienend Leiderschap, met haar kenmerken als empathie, helend vermogen, commitment aan de groei van mensen en rentmeesterschap of duurzaamheid.

Ik ben inzetbaar als projectbegeleider, netwerk coördinator, inspirator en stimulator vol creatieve ideeën. Ik zet mij graag in voor projecten van verbinding en verzoening. Projecten die niet alleen een bepaald doel realiseren, maar die, onderweg, in de samenwerking, de deelnemers vreugde, herkenning en ontwikkeling geven. Daarnaast blijf ik van harte beschikbaar voor het werk van een pastor.

Kijk rustig verder op mijn site, of neem direct contact met mij op:

Het vraagt om kijken met andere ogen. Het leren luisteren naar wat goed gaat, wat mensen bezielt, aanspreekt, enthousiast maakt, is meer dan ooit nodig.

Jan Hendriks. ‘Goede wijn, waarderende gemeenschapsopbouw.’

waarmee

KAN IK U HELPEN?

Culturele diensten

2009 – 2010 Project Inloophuis Vollenhove 1095 Zeist

Stage onderdeel van een tweejarige studie diaconaal werk bij Luce, centrum voor Religieuze Communicatie. Een onderzoek in de L-flat in Zeist, waar Inloophuis Vollenhove gevestigd is. Met een groep vrijwilligers werd aangebeld bij vrijwel alle deuren en gevraagd of enige vragen gesteld mochten worden. Vele bewoners, van vele nationaliteiten, gaven een warm welkom. Bij dit onderzoek werd de methode van presentiebenadering gehanteerd. Tenslotte waren er 75 gespreksverslagen, die bruikbaar waren. 

Doelstelling voor de gesprekken: “Door ontmoeting met elkaar in gesprek te komen over spiritualiteit en religieuze beleving. In gesprek komen door te luisteren en respect voor elkaars mening te tonen.” Vanuit de resultaten zijn nieuwe activiteiten in het Inloophuis voort gekomen.

Kerkelijke diensten

Als diaken van de katholieke kerk kan ik voorgaan op belangrijke momenten in het leven van mensen. De doop en het huwelijk zijn sacramenten en kunnen alleen door een priester of een diaken bediend worden. Het gaat hier om het kerkelijk huwelijk. Heel mijn werkzame leven heb ik op deze manier mensen begeleid en bijgestaan. 

Telkens weer zijn het intensieve contacten op heel emotionele momenten van het leven. De voorbereiding bestaat uit de praktische kant van alles dat geregeld moet worden. Maar ook uit de inhoudelijke kant. Er ontstaan diepgaande gesprekken tussen partners bij doop en huwelijk. En bij een uitvaart tussen familieleden van de overledene. Mijn taak is bij deze gesprekken te ondersteunen en begeleiden. Vanuit die gesprekken wordt de viering van doop, huwelijk en uitvaart samengesteld.

enkele

VOORBEELDEN

Hieronder toon ik een aantal projecten waar ik met veel plezier aan gewerkt heb.

In 2016 werd op de banken in de Hofkerk dit zes meter hoge open pakhuis opgebouwd. Vrolijk gekleurde ballen werden door de kinderen in emmertjes omhoog gehesen. Aangedreven door de zwaartekracht vonden zij vervolgens rollend en stuiterend hun weg door het gangenstelsel van het pakhuis. Kinderen van vijf scholen hadden de onderdelen van het pakhuis gemaakt. In samenwerking met Stichting Kunsteducatie de Rode Loper, kunstdocent Gerald Maurice en kinetisch kunstenaar Mark Bischof.

wat

ANDEREN ZEGGEN

mijn

TIJDLIJN


Namens Caritas Amsterdam actief voor de ongedocumenteerde migranten

Bekijk mijn LinkedIn voor een volledig overzicht.

kom met me in

CONTACT

Laten we, nu u een beeld heeft van wie ik ben, hoe ik werk en wat ik voor u kan doen, afspreken en de basis leggen voor een nieuwe en succesvolle zakelijke relatie. Ik kijk er naar uit van u te horen!

Coen van Loon
nog één keer in het kort

Ik ben inzetbaar als

Ik ben inzetbaar voor

Ik kan u helpen bij

Menu